Epilepsie en verstandelijke beperking

Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

28 & 29 maart 2019

Scroll voor meer info

De Cursus

De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland ( SepiON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie.

Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Deze cursus wordt i.s.m. de NVAVG op 28 en 29maart 2019 voor de derde keer georganiseerd. Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Er wordt 9 uur accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1.

Epilepsie en verstandelijke beperking: Hoge prevalentie en complexe zorg

Ongeveer een kwart van de 120.000 mensen met epilepsie heeft een verstandelijke beperking. Van de 100.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking heeft gemiddeld 20 tot 30% epilepsie.
De medische zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking is complex. Naast de handelingsonbekwaamheid en het omvangrijke sociale netwerk rondom de patiënt zijn er meer factoren die de zorg moeilijker maken. Denk aan de verschillende etiologische oorzaken van de epilepsie en de verstandelijke beperking, het feit dat er vaak meer stoornissen en beperkingen tegelijk voorkomen en er sprake kan zijn van bijzondere gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s.
Complexe gedragspatronen kunnen voorkomen en zijn soms moeilijk te differentiëren van epileptische aanvallen, de epilepsie is vaker therapieresistent en de impact van aanvallen en/of medicatie is doorgaans vaak moeilijk in te schatten.

Belangrijke ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

De kennis en mogelijkheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van epilepsie hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is de kennis op het gebied van genetica toegenomen, de mogelijkheden van metabool onderzoek zijn uitgebreid, aanvallen kunnen op geavanceerde manieren geobserveerd worden, MRI technieken zijn verbeterd en de onderzoeksmogelijkheden op immunologisch gebied zijn eveneens toegenomen. Dit alles heeft ertoe geleid dat er veel vaker een etiologische diagnose gesteld wordt. Daardoor kan behandeling gerichter worden ingezet.

Bij patiënten met refractaire epilepsie is de diagnose vaak jaren geleden gesteld. Bij hen kan her evaluatie leiden tot verandering van diagnose waardoor er nieuwe behandelopties ontstaan.
Kennis van nieuwe medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden, neveneffecten en interacties kan leiden tot een betere inschatting van de effecten van bijwerkingen.

Kleinschalige interactieve cursus en accreditatie

Alle genoemde ontwikkelingen komen aan bod in de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’. Aan de hand van casuïstiek is er uitgebreid aandacht voor de huidige mogelijkheden van aanvalsherkenning, diagnostiek en behandeling. Bovendien zullen praktische handvaten worden geboden voor de benadering van epilepsie in de dagelijkse praktijk van AVG artsen en huisartsen voor patiënten met een verstandelijke beperking.
De cursus wordt in zijn geheel verzorgd door in epilepsie gespecialiseerde deskundigen. Om het interactieve karakter te waarborgen, worden er maximaal 30 deelnemers toegelaten.

Doelstelling

Het doel van de cursus is:

 • op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden
 • faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG en gespecialiseerde epilepsiezorg)

Leerdoelen

Tijdens de  cursus komen onderwerpen die betrekking hebben op de algemene competenties van de medisch specialist (communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit) alsook kwesties met betrekking tot het medisch handelen aan de orde.

 • Diagnostiek – m.n. genetica
 • Aanvalsdiagnostiek – differentiaal diagnostische overwegingen – organische oorzaken
 • Aanvalsdiagnostiek – differentiaal diagnostische overwegingen - gedragsuitingen
 • Anti epileptica – huidige richtlijnen
 • Nieuwe anti epileptica
 • Niet medicamenteuze behandeling (kort)
 • Behandeling gedragsproblematiek
 • Coupeerbeleid en aanvalsdetectie
 • SUDEP
 • Organisatie van zorg – samenwerking neuroloog AVG arts Huisarts

Motivatie voor de keuze van genoemde onderwerpen

We anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld van de AVG specialist. Ook komen onderwerpen aan bod die van oudsher complex zijn en dat ook blijven, ondanks de nieuwe ontwikkelingen.

Bekwaamheidsniveaus

Bij de keuze van de onderwerpen gaan we uit van aanwezige basiskennis over epilepsie diagnostiek en behandeling. Voor elk onderwerp geldt een specifiek leerdoel en wordt gestreefd naar een voor dat onderwerp en binnen deze cursus specifiek bekwaamheidsniveau. Hierop wordt het cursusmateriaal en de werkopdrachten afgestemd. Binnen de reguliere medische opleidingen worden de volgende bekwaamheidsniveaus onderkend:

 • Heeft kennis van
 • Handelt onder strenge supervisie
 • Handelt met beperkte supervisie
 • Handelt zonder supervisie
 • Superviseert

Voor de AVG cursus zijn aan de praktijk aangepaste bekwaamheidsniveaus geformuleerd:

 • Heeft kennis van en kan in voorkomende gevallen adequaat doorverwijzen
 • Handelt in overleg met geconsulteerde expert
 • Handelt zonder inwinning van extern advies
 • Superviseert

Afstemming leerdoel bekwaamheidsniveau en werkopdracht

Om inzichtelijk te maken welke informatie op welk niveau wordt aangeboden wordt per onderwerp het voor deelneming verwachtte basisniveau, het leerdoel en het na te streven bekwaamheidsniveau benoemd. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de expertise die tijdens de cursus wordt aangeboden van voordeel zou kunnen zijn voor uw praktijkvoering.

Het Programma

Programma donderdag

  13.00 uur
  Registratie en ontvangst met broodjes
  13.30 uur
  Openingstoets en formulering individuele leerdoelen
  W. van Blarikom
  14.00 uur
  Doorlopende casus: kind met refractaire epilepsie en verstandelijke beperking
  Presentatie en discussieleiding: W. van Blarikom & F. Snoeijen
  Intermezzo’s: thematische toelichting door experts (±15 min/ expert)
  • Aanvallen en differentiaal diagnostische overwegingen M. Vlooswijk
  • Genetisch onderzoek bij mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking F. Snoeijen
  • Epilepsie syndromen en hun behandeling, de dagelijkse AVG praktijk M. Veendrick
  • Gedragsproblematiek en behandeling W. van Blarikom
  15.30 uur
  Theepauze
  16.00 uur
  Doorlopende casus: volwassen patiënt met refractaire epilepsie
  (hierin komt ook de samenwerking tussen de AVG arts, de huisarts en (kinder)neuroloog ter sprake)
  Presentatie en discussieleiding: W. van Blarikom & F. Snoeijen
  Intermezzo’s: thematische toelichting door experts (±15 min/ expert)
  • Standaard anti-epileptica; wat zegt de richtlijn M. Vlooswijk
  • Nieuwe anti-epileptica P. Augustijn
  • Coupeerbeleid en wanneer insturen M. Vlooswijk
  • Niet medicamenteuze behandeling P. Augustijn
  • Sudep voorlichting en aanvalsdetectie M. Veendrick
  • Epilepsie syndromen en hun behandeling, de rol van de neuroloog J. Nicolai
  18.15 uur
  Diner
  20.00 uur
  Video voorbeelden (inclusief psychogene niet epileptische aanvallen , slaapstoornissen, en paroxysmaal verstoord gedrag)
  P. Augustijn & J. Nicolai
  22.00 uur
  Einde

Programma vrijdag

  09.00 uur Casuïstiek Discussieleider:  F. Snoeijen
  • Cursisten brengen probleem casus in: in de zaal aanwezige experts zullen samen met de cursisten antwoorden formuleren op de door casusinbrenger gestelde vragen.
  • Mystery cases: op te lossen door cursisten met hulp van experts
   In de zaal aanwezige expets: P. Augustijn, M. Vlooswijk, J. Nicolai, W. van Blarikom
  11.00 uur
  Samenwerking tussen de AVG arts, de huisarts en (kinder)neuroloog
  W. van Blarikom & M. Veendrick
  11.15 uur
  Bespreking individuele leerdoelen ; wat heeft men geleerd?
  W. van Blarikom
  12.00 uur Afsluitende lunchbuffet  
Organisatie

Prof. dr. H.J.M. Majoie, neuroloog, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe Heeze en MUMC Maastricht, hoogleraar in de epilepsie, MUMC Maastricht
P.B. Augustijn, neuroloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (S.E.I.N.), Heemstede
G.J. de Haan, neuroloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (S.E.I.N.), Heemstede
M.J.B.M. Veendrick – Meekes, AVG
D. Manshanden, adviseur opleidingen beleid, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe Heeze
Drs. H.G.A. de Baar, ambtelijk secretaris SepiON

Experts/sprekers

P.B. Augustijn, kinderneuroloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (S.E.I.N.), Heemstede
W. van Blarikom, GZ-psycholoog, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe, Heeze
Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog MUMC Maastricht
F. Snoeijen – Schouwenaars, AVG, neuroloog, AVG, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe, Heeze
M.J.B.M. Veendrick – Meekes, AVG
Dr. M. Vlooswijk, neuroloog, MUMC Maastricht

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door op onderstaande button te klikken. U wordt doorverwezen naar het online registratie systeem Edison.

Kosten
Mede dankzij steun van het Epilepsiefonds zijn de inschrijfkosten € 495,00 per deelnemer, hierbij zijn de kosten voor overnachting, ontbijt, lunch en diner inbegrepen.

Betaling
Na inschrijving ontvangt u een email met daarin de betalingsgegevens. Na ontvangst van de betalingsgegevens dient u binnen 1 maand de deelnamekosten te voldoen.

Annuleren
U kunt zich zonder kosten afmelden tot 2 maanden voor aanvang van de cursus. U kunt uitsluitend per email annuleren. Meldt u zich af tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de cursus, dan zal er € 250,- in rekening worden gebracht. Meldt u zich daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Let op! U kunt altijd (kosteloos) een vervanger voor u in de plaats laten komen.

Accreditatie
Voor deelname aan deze cursus wordt bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 9 accreditatiepunten aangevraagd voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en voor huisartsen.

Mede mogelijk gemaakt door steun van

Contact

U kunt contact op nemen met het secretariaat van SepiON via onderstaande gegevens.

Secretariaat SepiON
Drs. H.G.A. de Baar, Ambtelijk secretaris
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
Fax: 0343 - 594640
E-mail: info@debaar.net

Locatie

Epilepsie en Verstandelijke Beperking vindt plaats in het Bilderberg Hotel de Klepperman in Hoevelaken

Bilderberg Hotel De Klepperman
Oosterdorpsstraat 11
3871 AA Hoevelaken
Tel: 033 - 253 4120