Epilepsie en verstandelijke beperking

Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

24 & 25 september 2020

Scroll voor meer info

De Cursus

De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland ( SepiON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie.

Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Deze cursus wordt i.s.m. de NVAVG op 24 & 25 spetember 2020 voor de vijfde keer georganiseerd.
Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Er wordt 9 uur accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1.

Epilepsie en verstandelijke beperking: Hoge prevalentie en complexe zorg

Van de 100.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking heeft gemiddeld 20 tot 30% epilepsie. De zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking is complex. Denk aan de verschillende etiologische oorzaken, het feit dat er vaak meer beperkingen tegelijk voorkomen en er sprake kan zijn van bijzondere gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s.

Complexe gedragspatronen kunnen voorkomen en zijn soms lastig te onderscheiden van epileptische aanvallen, de epilepsie is vaker therapieresistent en de impact van aanvallen en/of medicatie is doorgaans vaak moeilijker in te schatten.

Belangrijke ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

De kennis en mogelijkheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van epilepsie hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt waardoor er veel vaker een etiologische diagnose gesteld wordt. Daardoor kan behandeling soms gerichter worden ingezet.

Bij patiënten met refractaire epilepsie is de diagnose vaak jaren geleden gesteld. Bij hen kan her evaluatie leiden tot verandering van diagnose waardoor er nieuwe behandelopties ontstaan. Kennis van nieuwe medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden, neveneffecten en interacties kan leiden tot een betere inschatting van de effecten van bijwerkingen.

Kleinschalige interactieve cursus en accreditatie

Alle genoemde ontwikkelingen komen aan bod in de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’. Aan de hand van casuïstiek is er uitgebreid aandacht voor de huidige mogelijkheden van aanvalsherkenning, diagnostiek en behandeling. Bovendien zullen praktische handvaten worden geboden voor de benadering van epilepsie in de dagelijkse praktijk van AVG artsen en huisartsen voor patiënten met een verstandelijke beperking.
De cursus wordt in zijn geheel verzorgd door in epilepsie gespecialiseerde deskundigen. Om het interactieve karakter te waarborgen, worden er maximaal 30 deelnemers toegelaten.

Doelstelling

Het doel van de cursus is:

 • op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden
 • faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG en gespecialiseerde epilepsiezorg)

Leerdoelen

Tijdens de  cursus komen onderwerpen die betrekking hebben op de algemene competenties van de medisch specialist (communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit) alsook kwesties met betrekking tot het medisch handelen aan de orde.

 • Aanvalsdiagnostiek & differentiaal diagnostische overwegingen
 • Anti epileptica – huidige richtlijnen
 • Nieuwe anti epileptica
 • Niet medicamenteuze behandeling
 • Noodmedicatie en aanvalsdetectie
 • SUDEP en risicoafwegingen
 • Organisatie van zorg – samenwerking neuroloog AVG arts Huisarts

Programma

Programma donderdag

  13.00 uur
  Registratie en ontvangst met broodjes
  13.30 uur
  Wat willen we leren?
  F. Snoeijen
  14.00 uur
  Aanvallen (incl classificatie) en differentiaal diagnose
  J. Schelhaas
  14.30 uur
  Anti-epileptica (nieuw & standaard volgens richtlijn NvN)
  P. Augustijn
  15.15 uur
  Theepauze
  15.45 uur
  Niet medicamenteuze behandeling (ketogeen dieet, NVS, E-chirurgie)
  P. Augustijn
  16.15 uur
  Noodmedicatie, noodprotocollen en insturen
  J. Nicolai
  16.45 uur
  SUDEP voorlichting & aanvalsdetectie
  J. Schelhaas
  17.15 uur
  Risicoafwegingen bij cliënt met VB en epilepsie
  S. Alemans
  17.45 uur
  Specifieke epilepsiesyndromen
  J. Nicolai
  18.15 uur
  Diner
  20.00 uur
  Video’s en bespreking
  Met J. Nicolai, J. Schelhaas, P. Augustijn
  22.00 uur
  Einde

Programma vrijdag

  09.00 uur Interactieve bespreking casuïstiek ingebracht door cursisten. Gespreksleider:  F. Snoeijen
  Experts: M. Vlooswijk, P. Augustijn, S. Alemans
  11.15 uur
  Lessons learned
  12.00 uur Afsluitende lunchbuffet  

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door op onderstaande button te klikken. U wordt doorverwezen naar het online registratie systeem Eventure.

Kosten
Mede dankzij steun van het Epilepsiefonds zijn de inschrijfkosten € 495,00 per deelnemer, hierbij zijn de kosten voor overnachting, ontbijt, lunch en diner inbegrepen. Dit dient u bij registratie direct te voldoen. Dit kan met iDeal.

Betaling
Na inschrijving ontvangt u een email met daarin de betalingsgegevens. Na ontvangst van de betalingsgegevens dient u binnen 1 maand de deelnamekosten te voldoen.

Annuleren
U kunt zich zonder kosten afmelden tot 2 maanden voor aanvang van de cursus. U kunt uitsluitend per email annuleren. Meldt u zich af tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de cursus, dan zal er € 250,- in rekening worden gebracht. Meldt u zich daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Let op! U kunt altijd (kosteloos) een vervanger voor u in de plaats laten komen.

Accreditatie
Voor deelname aan deze cursus wordt bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) 9 accreditatiepunten aangevraagd voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten en voor huisartsen.

Mede mogelijk gemaakt door steun van

Contact

U kunt contact op nemen met het secretariaat van SepiON via onderstaande gegevens.

Secretariaat SepiON
Drs. H.G.A. de Baar, Ambtelijk secretaris
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
Fax: 0343 - 594640
E-mail: info@debaar.net

Locatie

Epilepsie en Verstandelijke Beperking vindt plaats in het Fletcher Hotel de Klepperman in Hoevelaken

Fletcher Hotel De Klepperman
Oosterdorpsstraat 11
3871 AA Hoevelaken
Tel: 033 - 253 4120