Epilepsie en verstandelijke beperking

Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

22 april 2021

Scroll voor meer info

De Cursus

De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland ( SepiON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie.

Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Deze cursus wordt i.s.m. de NVAVG op 22 april 2021 voor de vijfde keer georganiseerd.
Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Er wordt 9 uur accreditatie aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1.

Epilepsie en verstandelijke beperking: Hoge prevalentie en complexe zorg

Van de 100.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking heeft gemiddeld 20 tot 30% epilepsie. De zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking is complex. Denk aan de verschillende etiologische oorzaken, het feit dat er vaak meer beperkingen tegelijk voorkomen en er sprake kan zijn van bijzondere gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s.

Complexe gedragspatronen kunnen voorkomen en zijn soms lastig te onderscheiden van epileptische aanvallen, de epilepsie is vaker therapieresistent en de impact van aanvallen en/of medicatie is doorgaans vaak moeilijker in te schatten.

Belangrijke ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

De kennis en mogelijkheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van epilepsie hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt waardoor er veel vaker een etiologische diagnose gesteld wordt. Daardoor kan behandeling soms gerichter worden ingezet.

Bij patiënten met refractaire epilepsie is de diagnose vaak jaren geleden gesteld. Bij hen kan her evaluatie leiden tot verandering van diagnose waardoor er nieuwe behandelopties ontstaan. Kennis van nieuwe medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden, neveneffecten en interacties kan leiden tot een betere inschatting van de effecten van bijwerkingen.

Kleinschalige interactieve cursus en accreditatie

Alle genoemde ontwikkelingen komen aan bod in de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’. Aan de hand van casuïstiek is er uitgebreid aandacht voor de huidige mogelijkheden van aanvalsherkenning, diagnostiek en behandeling. Bovendien zullen praktische handvaten worden geboden voor de benadering van epilepsie in de dagelijkse praktijk van AVG artsen en huisartsen voor patiënten met een verstandelijke beperking.
De cursus wordt in zijn geheel verzorgd door in epilepsie gespecialiseerde deskundigen. Om het interactieve karakter te waarborgen, worden er maximaal 30 deelnemers toegelaten.

Doelstelling

Het doel van de cursus is:

  • op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden
  • faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG en gespecialiseerde epilepsiezorg)

Leerdoelen

Tijdens de  cursus komen onderwerpen die betrekking hebben op de algemene competenties van de medisch specialist (communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit) alsook kwesties met betrekking tot het medisch handelen aan de orde.

  • Aanvalsdiagnostiek & differentiaal diagnostische overwegingen
  • Anti epileptica – huidige richtlijnen
  • Nieuwe anti epileptica
  • Niet medicamenteuze behandeling
  • Noodmedicatie en aanvalsdetectie
  • SUDEP en risicoafwegingen
  • Organisatie van zorg – samenwerking neuroloog AVG arts Huisarts

Programma

Programma volgt spoedig

Aanmelden

Kosten?
Op dit moment zijn de inschrijfkosten voor de basiscursus nog niet vastgesteld, omdat SEPION in afwachting is van de mogelijke toekenning van de subsidie van het Epilepsie Fonds. De verwachting is dat de inschrijving eind november van start gaat.

Zeker zijn van een plaats?
U kunt zich verzekeren van een plaats voor de basiscursus door een mail te sturen naar info@sepion.nl. Deze voorinschrijving is definitief zodra u zich on-line heeft aangemeld en de betaling heeft voldaan. U ontvangt met voorrang bericht zodra deze aanmeldmogelijkheid bestaat.

Bij overschrijving van het maximum aantal van 40 deelnemers per cursus zal door de cursuscommissie een selectie worden toegepast.

 

Mede mogelijk gemaakt door steun van

Contact

U kunt contact op nemen met het secretariaat van SepiON via onderstaande gegevens.

Secretariaat SepiON
Drs. H.G.A. de Baar, Ambtelijk secretaris
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
Fax: 0343 - 594640
E-mail: info@debaar.net

Locatie

Epilepsie en Verstandelijke Beperking vindt plaats in het Fletcher Hotel de Klepperman in Hoevelaken

Fletcher Hotel De Klepperman
Oosterdorpsstraat 11
3871 AA Hoevelaken
Tel: 033 - 253 4120