Epilepsie en verstandelijke beperking

Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

29 februari 2024

Scroll voor meer info

De Cursus

De Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland ( SepiON) verzorgt al sinds 1996 onderwijs voor professionals die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met epilepsie.

Voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, AIOS AVG en huisartsen die zijn verbonden aan instellingen voor patiënten met een verstandelijke beperking, is door SepiON de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’ ontwikkeld. Deze cursus wordt i.s.m. de NVAVG op 29 februari 2024 voor de zevende keer georganiseerd.
De ochtend zal in het teken staan van het opfrissen van uw kennis m.b.t. een aantal theoretische aspecten rondom epilepsie en de gehele middag zal worden benut om onder leiding van epilepsie experts te werken aan ‘cold cases’. Elke deelnemer krijgt de kans om een moeilijke casus in te sturen. Deze worden op de cursusdag in kleinere groepjes besproken en plenair uitgewerkt voor de gehele groep en de experts.

Epilepsie en verstandelijke beperking: Hoge prevalentie en complexe zorg

Van de 100.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking heeft gemiddeld 20 tot 30% epilepsie. De zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking is complex. Denk aan de verschillende etiologische oorzaken, het feit dat er vaak meer beperkingen tegelijk voorkomen en er sprake kan zijn van bijzondere gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s.

Complexe gedragspatronen kunnen voorkomen en zijn soms lastig te onderscheiden van epileptische aanvallen, de epilepsie is vaker therapieresistent en de impact van aanvallen en/of medicatie is doorgaans vaak moeilijker in te schatten.

Belangrijke ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling

De kennis en mogelijkheden m.b.t. de diagnostiek en behandeling van epilepsie hebben grote ontwikkelingen doorgemaakt waardoor er veel vaker een etiologische diagnose gesteld wordt. Daardoor kan behandeling soms gerichter worden ingezet.

Bij patiënten met refractaire epilepsie is de diagnose vaak jaren geleden gesteld. Bij hen kan her evaluatie leiden tot verandering van diagnose waardoor er nieuwe behandelopties ontstaan. Kennis van nieuwe medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden, neveneffecten en interacties kan leiden tot een betere inschatting van de effecten van bijwerkingen.

Kleinschalige interactieve cursus en accreditatie

Alle genoemde ontwikkelingen komen aan bod in de cursus ‘Epilepsie en verstandelijke beperking’. Aan de hand van casuïstiek is er uitgebreid aandacht voor de huidige mogelijkheden van aanvalsherkenning, diagnostiek en behandeling. Bovendien zullen praktische handvaten worden geboden voor de benadering van epilepsie in de dagelijkse praktijk van AVG artsen en huisartsen voor patiënten met een verstandelijke beperking.
De cursus wordt in zijn geheel verzorgd door in epilepsie gespecialiseerde deskundigen. Om het interactieve karakter te waarborgen, worden er maximaal 30 deelnemers toegelaten.

Doelstelling

Het doel van de cursus is:

 • op de hoogte brengen van nieuwe diagnostische en behandelmogelijkheden
 • faciliteren van netwerken (met accent op samenwerking tussen AVG en gespecialiseerde epilepsiezorg)
 • het bespreken van moeilijke casussen:
  Deelnemers kunnen vooraf casus & video’s uploaden in digitale omgeving. Deze worden in klein groepsverband besproken en vervolgens uitgewerkt voor de gehele groep (inclusief videomateriaal).

Leerdoelen

Tijdens de  cursus komen onderwerpen die betrekking hebben op de algemene competenties van de medisch specialist (communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie, professionaliteit) alsook kwesties met betrekking tot het medisch handelen aan de orde.

 • Aanvalsdiagnostiek & differentiaal diagnostische overwegingen
 • Anti epileptica – huidige richtlijnen
 • Nieuwe anti epileptica
 • Niet medicamenteuze behandeling
 • Noodmedicatie en aanvalsdetectie
 • SUDEP en risicoafwegingen
 • Organisatie van zorg – samenwerking neuroloog AVG arts Huisarts

Docenten

N.M. Gosens, neuroloog, SEIN Zwolle
Dr. J. Nicolai, kinderneuroloog MUMC Maastricht
Dr. F. Snoeijen – Schouwenaars, Arts voor verstandelijk gehandicapten, Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe, Heeze
Dr. M. Vlooswijk, neuroloog, MUMC Maastricht

Programma

  09.00 uur
  Registratie en ontvangst met koffie/thee
  09.30 uur
  Opening & korte toelichting op deze dag
  F. Snoeijen
   
  Eerst de theorie
  09.40 uur
  Aanvallen (incl. classificatie) en differentiaal diagnose
  N. Gosens
  10.15 uur
  Anti-epileptica (nieuw & standaard volgens richtlijn NvN)
  M. Vlooswijk
  10.50 uur
  Pauze
  11.00 uur
  Noodmedicatie, noodprotocollen en insturen
  J. Nicolai
  11.35 uur
  SUDEP voorlichting & aanvalsdetectie
  N. Gosens
  12.15 uur Lunch  
   
  Nu in de praktijk
  13.00 uur
  Casuïstiek bespreking in groepen & plenair
  o.l.v. J. Nicolai, F. Snoeijen, M. Vlooswijk & N. Gosens
  De deelnemers worden ingedeeld in subgroepen. Elke casus wordt plenair kort voor besproken en de groepen gaan vervolgens in subgroepjes deze casus bespreken. Hierna volgt weer een plenaire terugkoppeling.
  14.30 uur Pauze  
  14.45 uur Voortzetting Casuïstiek bespreking in groepen & plenair  
  17.00 uur
  Afsluiting
  17.30 uur
  Diner

Aanmelden

U kunt zich inschrijven door op onderstaande button te klikken. U wordt doorverwezen naar het online registratie systeem Eventure.

Kosten
De inschrijfkosten zijn € 450. Bij de deelnamekosten zijn lunch en diner inbegrepen. Dit dient u bij registratie direct te voldoen. Dit kan met iDeal.

Annuleren
U kunt zich zonder kosten afmelden tot 2 maanden voor aanvang van de cursus. U kunt uitsluitend per email annuleren. Meldt u zich af tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang van de cursus, dan zal er € 225,- in rekening worden gebracht. Meldt u zich daarna af dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Zie ook onze leveringsvoorwaarden.

Let op! U kunt altijd (kosteloos) een vervanger voor u in de plaats laten komen.

Contact

U kunt contact op nemen met het secretariaat van SepiON via onderstaande gegevens.

Secretariaat SepiON
Drs. H.G.A. de Baar, Ambtelijk secretaris
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343 - 594544
Fax: 0343 - 594640
E-mail: info@debaar.net

Locatie

Epilepsie en Verstandelijke Beperking vindt plaats in het Fletcher Hotel de Klepperman in Hoevelaken

Fletcher Hotel De Klepperman
Oosterdorpsstraat 11
3871 AA Hoevelaken
Tel: 033 - 253 4120