Sepion Logo

e-masterclass epilepsie: workshops en e-learnings - 27 mei

Voor (kinder)neurologen, AIOS en verpleegkundig specialisten

Online onderwijs

In de Coronacrisis zijn we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het klassieke frontale onderwijs. We willen hier vanuit SepiON (Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland) op inspelen door een nieuwe onderwijsvorm aan te bieden, de e-masterclass. Een combinatie van presentaties, online workshops met epilepsie experts en een e-learning.
Alle epilepsiebehandelaars met voorschrijfbevoegdheid worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze nieuw innovatieve vorm van epilepsieonderwijs.
Er was al eerder een sessie op 8 april aangekoendigd. Omdat deze na 4 dagen al overtekend was, komt er een extra sessie met workshops op 27 mei.

De e-masterclass is een scholing die bestaat uit 3 onderdelen:

  1. presentaties (deze dient u vooraf online te volgen)
  2. interactieve workshop aan de hand van casuïstiek (27 mei)
  3. e-learning als post-toets (juni)

Elke deelnemer volgt voorafgaand aan de workshops een drietal presentaties met als thema's: het EEG, de nieuwe anti-epileptica en interacties van anti-epileptica. Deze kan men vooraf online volgen. De presentaties behandelen de theorie van elk thema en dienen als basis voor de discussies in de drie interactieve workshops waarin de deelnemers met een expert aan de hand van casuïstiek de dagelijkse praktijk bespreken. Deze live sessies vinden plaats op 27 mei van 19.00 – 22.00 uur.

Vanaf 19.00 uur rouleren de deelnemers langs de drie workshops van 1 uur o.l.v. epilepsie experts. In elke sessie volgen maximaal 10 epilepsiebehandelaars samen met de expert aan de hand van casuïstiek een interactieve workshop over de toepassing van dit onderwerp in de dagelijkse praktijk. Deelnemers kunnen ook zelf een eigen casus inbrengen die ze vooraf dienen in te sturen.
De e-masterclass wordt later in het voorjaar afgesloten met een e-learning waarin de kennis over deze drie onderwerpen nog eens getoetst wordt. Het gehele programma wordt ter accreditatie aangeboden voor neurologen en verpleegkundig specialisten.


Programma

Op 8 april en 27 mei bieden wij een drietal workshops aan voor maximaal 30 deelnemers. Na een korte plenaire inleiding worden de deelnemers ingedeeld in 3 groepjes (break-outrooms) waarlangs de drie epilepsie-experts rouleren. Bij elke workshopsessie hoort een korte presentatie met de theoretische inleiding over het onderwerp, die men dan al gevolgd heeft. In de workshopsessie wordt o.l.v. de expert de toepassing van deze kennis in de dagelijkse praktijk aan de hand van casuïstiek behandeld en besproken. U kunt hierbij ook een eigen casus inbrengen.

Onderwerpen en sprekers

De drie onderwerpen van deze eerste e-masterclass en de workshopleiders zijn:

  • Interacties anti-epileptica - Rob Rouhl, neuroloog MUMC Maastricht
  • Nieuwe anti-epileptica - Pim Klarenbeek, neuroloog, Zuyderland ziekenhuis Sittard/Heerlen
  • EEG - Frans Leijten, Klinisch neurofysioloog, UMC Utrecht

Opzet programma

18.45 uur - Welkom en uitleg
18.55 uur - Plenaire inleiding Cees van Donselaar
Deelnemers worden ingedeeld in 3 groepen en de drie workshopleiders rouleren langs de groepen
19.00 uur - Workshopronde 1
20.00 uur - Workshopronde 2
21.00 uur - Workshopronde 3
22.00 uur - Plenaire afsluiting

Abstracts en leerdoelen

Klik op de onderwerpen voor de abstracts en leerdoelen.

Doelgroepen en accreditatie

De e-masterclass richt zich op epilepsiebehandelaars met voorschrijfbevoegdheid: (kinder) neurologen, AIOS en verpleegkundig specialisten. Er worden maximaal 30 epilepsiebehandelaars toegelaten, om het aantal deelnemers per workshopsessie te beperken tot tien, waardoor er een optimale interactie mogelijk is. Er zijn inmiddels 4 accreditatiepunten toegekend voor de lezingen en de online workshop door de Nederlandse vereniging voor Neurologie en het accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. De e-learning wordt nog apart ter accreditatie ingediend.

Financiering en deelnamekosten

De firma UCB heeft een unrestricted educational grant beschikbaar gesteld aan SepiON voor de ontwikkeling van de e-masterclass. Deze vorm van sponsoring houdt in dat er geen enkele inhoudelijke bemoeienis is door de sponsor met het programma. Dankzij deze sponsoring zijn er geen kosten verbonden voor deelname aan de e-masterclass.

Inhoudelijke verantwoordelijkheid en organisatie

De e-masterclass valt onder de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid van SepiON en wordt namens SepiON gecoördineerd door Cees van Donselaar. De organisatie van de e-masterclass is in handen van het SepiON secretariaat dat wordt beheerd door de baar advies & organisatie.
Voor vragen kunt u ons bereiken via info@sepion.nl of 0343-594544


Aanmelden e-masterclass epilepsie

U kunt zich via onderstaande link aanmelden voor de e-masterclass epilepsie van 27 mei.

Aanmelden 27 mei

Contact

de baar advies & organisatie
Muntstraat 21
3961 AJ Wijk bij Duurstede
Tel: 0343-594544
E-mail: info@debaar.net