Nascholingsdag Epilepsie­zorgverleners

18 september 2020 - Hoevelaken

Indeling van de dag

Het ochtendprogramma bestaat uit een verdiepende sessie met betrekking tot één van de volgende doelgroepen: kinderen, volwassenen of mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op de kenmerken en aandachtspunten van epilepsie bij deze doelgroepen. Er is ruim de tijd om met behulp van diverse werkvormen de diepte in te gaan en de zorg rondom epilepsie bij deze doelgroepen nader te leren kennen.

Het middagprogramma wordt gevormd door 2 rondes met lezingen en workshops, waarbij er keuze is uit meerdere onderwerpen die doelgroep overstijgend zijn. Hierdoor krijgt u de kans om uw kennis op het gebied van epilepsie te verbreden.

We sluiten de dag af met een paneldiscussie, waarbij u de aanwezige sprekers nog juist die vragen kan stellen die in de voorgaande uren nét niet aan bod zijn gekomen.

De sprekers rouleren langs de zalen waar de groepjes deelnemers zitten.

Men dient bij aanmelding voorkeur voor de sessies in het ochtend- en middagprogramma op te geven.

09.00 uur — Ontvangst en registratie

09.30 uur — Start ochtendprogramma (meer info onder het programma)

10.45 uur — Koffiepauze

11.00 uur — Hervatting ochtendprogramma (meer info onder het programma)

12.30 uur — Einde ochtendprogramma

12.30 uur — Lunch


13.15 uur — Middagprogramma ronde 1 (meer info onder het programma)

14.20 uur — Middagprogramma ronde 2 (meer info onder het programma)

15.20 uur — Pauze

15.45 uur — Afsluitende sessie met paneldiscussie (meer info onder het programma)

16.45 uur — Einde

Ochtendprogramma

Sessie kinderen — Marion van Ool
Epilepsie bij kinderen heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten, de juiste diagnostiek is noodzakelijk om tot een diagnose te komen volgens de actuele classificatie. De juiste behandeling is er één op maat. Eerste Hulp Bij Aanvallen en het toedienen van noodmedicatie zijn onderwerpen die bij de zorg voor kinderen met epilepsie speciale aandacht verdienen. Het hebben van epilepsie, de gevolgen daarvan en daarmee opgroeien is niet altijd gemakkelijk en doe je niet alleen. Ook hierbij spelen zorgverleners een belangrijke rol voor kinderen en hun ouders.

Sessie mensen met een verstandelijke beperking — Janita Glastra
Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het hebben van epilepsie kan invloed hebben op het leervermogen en de cognitieve ontwikkeling. Er wordt ook steeds meer bekend over de samenhang tussen epilepsie en een verstandelijke beperking.
De diagnostiek is op zich niet anders dan bij mensen zonder verstandelijke beperking, maar behoeft wel extra aandacht. Ook de behandeling is volgens de Richtlijn Epilepsie in de basis hetzelfde. Echter, de praktijk brengt knelpunten én mogelijkheden met zich mee.

Sessie volwassenen — Annette Hospes
Ook op volwassen leeftijd kan epilepsie ontstaan. Diagnostiek naar de aard van de aanvallen en de oorzaak van de epilepsie zijn dan van groot belang, evenals het vinden van een juiste behandelmethode. De epilepsie kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de persoon met epilepsie en zijn omgeving, juist als het leven al gevormd is op volwassen leeftijd. Rijongeschiktheid, arbeid en relaties zijn belangrijke thema’s. Zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming kenmerken steeds meer de zorgverlening voor deze doelgroep.


Middagprogramma ronde 1

Aanvalsdetectie — Janita Glastra
Aanvallen kunnen op alle momenten van de dag optreden. Soms is er iemand bij, maar vaker niet. Toch kan het belangrijk zijn om juist op die momenten wel gealarmeerd te worden. Onder aanvalsdetectie wordt technische apparatuur verstaan die kan helpen om aanvallen op te merken en alarm te slaan. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het belang, doel en werkwijze van aanvalsdetectie.

Aanvalsobservatie — Inge Brummelhuis
Tijdens deze workshop wordt aan de hand van videomateriaal gewerkt aan uw vaardigheden wat betreft aanvalsobservatie en aanvalsbeschrijvingen maken. U zult merken dat observeren meer is dan kijken en dat een aanval objectief beschrijven een uitdagende klus is. Hands-on!

EHBA en couperen — Ellen Peeters
Eerste Hulp Bij Aanvallen, de do’s en dont’s worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgewerkt. U wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de juiste aanpak bij verschillende aanvalstypen. Ook komt het toedienen van noodmedicatie (= couperen) aan bod, het belang van een goed handelingsschema en concrete afspraken wie, wat, wanneer moet doen. Een actieve workshop.

Verslaving aan noodmedicatie — Ruby Soekhoe
Noodmedicatie, oftewel de medicijnen die worden toegediend om aanvallen in een acute fase te stoppen, vallen veelal onder de medicatiegroep ‘benzodiazepinen’. Dit zijn middelen die bekend staan om de verslavende en gewennende eigenschappen. In deze lezing wordt ingegaan op het risico van verslaving aan noodmedicatie, de noodzaak voor alertheid hierop bij zorgverleners en de mogelijkheden om dit risico te signaleren en te beperken.


Middagprogramma ronde 2

Aanvalsobservatie — Inge Brummelhuis
Tijdens deze workshop wordt aan de hand van videomateriaal gewerkt aan uw vaardigheden wat betreft aanvalsobservatie en aanvalsbeschrijvingen maken. U zult merken dat observeren meer is dan kijken en dat een aanval objectief beschrijven een uitdagende klus is. Hands-on!

EHBA en couperen — Janita Glastra
Eerste Hulp Bij Aanvallen, de do’s en dont’s worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgewerkt. U wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de juiste aanpak bij verschillende aanvalstypen. Ook komt het toedienen van noodmedicatie (= couperen) aan bod, het belang van een goed handelingsschema en concrete afspraken wie, wat, wanneer moet doen. Een actieve workshop.

Epilepsiesyndromen — Ellen Peeters
In deze lezing wordt ingegaan op het begrip epilepsiesyndromen, de diversiteit aan syndromen die er bestaan, de inhoud daarvan en het belang om een epilepsiesyndroom te herkennen. Dit is namelijk niet alleen van belang voor een medische behandeling, ook andere zorgverleners kunnen hun zorg optimaliseren als ze weten dat er sprake is van een specifiek epilepsiesyndroom.

Vrouwen en epilepsie — Carly Jansen
Voor vrouwen is het anders. Het hebben van epilepsie is nauw verweven met het vrouw zijn, de invloed van hormonen, zorg rondom zwangerschap en de menopauze. In deze lezing worden aan de hand van casuïstiek en een speciaal ontworpen zorgpad de belangrijkste highlights besproken.


Paneldiscussie

We sluiten de dag af met een paneldiscussie, waarbij u de aanwezige sprekers nog juist die vragen kan stellen die in de voorgaande uren nét niet aan bod zijn gekomen. De sprekers kunnen waar nodig elkaars expertise aanvullen en uitbreiden om u op die manier van nog meer informatie over epilepsie te voorzien.
Omdat we uiteraard rekening houden met de RIVM richtlijnen wordt dit waarschijnlijk geen plenaire afsluiting maar de sprekers rouleren langs de zalen waar de deelnemers in kleinere groepen zullen zitten.

Sprekers

De sprekers zijn lid van het Netwerk Epilepsiezorg (NEZ) en werkzaam in de epilepsiezorg. Bovendien verzorgen zij jaarlijks onderwijs aan collega verpleegkundigen en zorgverleners over epilepsie in diverse settings (in-house opleidingen, deze cursus, V&VN nascholingen etc).

Inge Brummelhuis MSc MANP, verpleegkundig specialist
Janita Glastra - Zwiers MSc MANP, verpleegkundig specialist
Annette Hospes MANP, verpleegkundig specialist
Carly Jansen MANP, verpleegkundig specialist
Marion van Ool MANP, verpleegkundig specialist
Ellen Peeters MANP, verpleegkundig specialist
Ruby Soekhoe MANP, verpleegkundig specialist