Nascholingsdag Epilepsie­zorgverleners

4 juni 2021 - Hoevelaken

Indeling van de dag

Het ochtendprogramma bestaat uit een verdiepende sessie met betrekking tot één van de volgende doelgroepen: kinderen, volwassenen of mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze sessies wordt ingegaan op de kenmerken en aandachtspunten van epilepsie bij deze doelgroepen. Er is ruim de tijd om met behulp van diverse werkvormen de diepte in te gaan en de zorg rondom epilepsie bij deze doelgroepen nader te leren kennen.

Het middagprogramma wordt gevormd door 2 rondes met lezingen en workshops, waarbij er keuze is uit meerdere onderwerpen die doelgroep overstijgend zijn. Hierdoor krijgt u de kans om uw kennis op het gebied van epilepsie te verbreden.

We sluiten de dag af met een paneldiscussie, waarbij u de aanwezige sprekers nog juist die vragen kan stellen die in de voorgaande uren nét niet aan bod zijn gekomen.

De sprekers rouleren langs de zalen waar de groepjes deelnemers zitten.

Men dient bij aanmelding voorkeur voor de sessies in het ochtend- en middagprogramma op te geven.

09.00 uur — Ontvangst en registratie
09.30 uur — Ochtendprogramma (meer info onder het programma)
11.00 uur — Koffiepauze
11.15 uur — Workshops - Ronde 1 (meer info onder het programma)
12.30 uur — Lunch

13.15 uur — Workshops - Ronde 2 (meer info onder het programma)
14.30 uur — Pauze
14.45 uur — Workshops - Ronde 3 (meer info onder het programma)
16.00 uur — Afsluiting

Ochtendprogramma

Sessie Kinderen

Epilepsie bij kinderen heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten, de juiste diagnostiek is noodzakelijk om tot een diagnose te komen volgens de actuele classificatie. De juiste behandeling is er één op maat. Eerste Hulp Bij Aanvallen en het toedienen van noodmedicatie zijn onderwerpen die bij de zorg voor kinderen met epilepsie speciale aandacht verdienen. Het hebben van epilepsie, de gevolgen daarvan en daarmee opgroeien is niet altijd gemakkelijk en doe je niet alleen. Ook hierbij spelen zorgverleners een belangrijke rol voor kinderen en hun ouders.

Sessie Mensen met een Verstandelijke Beperking

Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het hebben van epilepsie kan invloed hebben op het leervermogen en de cognitieve ontwikkeling. Er wordt ook steeds meer bekend over de samenhang tussen epilepsie en een verstandelijke beperking.
De diagnostiek is op zich niet anders dan bij mensen zonder verstandelijke beperking, maar behoeft wel extra aandacht. Ook de behandeling is volgens de Richtlijn Epilepsie in de basis hetzelfde. Echter, de praktijk brengt knelpunten én mogelijkheden met zich mee.

Sessie Volwassenen

Ook op volwassen leeftijd kan epilepsie ontstaan. Diagnostiek naar de aard van de aanvallen en de oorzaak van de epilepsie zijn dan van groot belang, evenals het vinden van een juiste behandelmethode. De epilepsie kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de persoon met epilepsie en zijn omgeving, juist als het leven al gevormd is op volwassen leeftijd. Rijongeschiktheid, arbeid en relaties zijn belangrijke thema’s. Zelfmanagement en gezamenlijke besluitvorming kenmerken steeds meer de zorgverlening voor deze doelgroep.


Ronde 1 (ochtend)

Verschillende behandelmogelijkheden (1 onderwerp verdeeld over ronde 1 en 2)
Voor beginnend en gevorderd
Epileptische aanvallen zijn over het algemeen goed te behandelen met medicijnen. Maar wat als medicijnen niet voldoende werken? Tijdens deze sessie gaan we in op de verschillende behandelmogelijkheden voor mensen met epilepsie. We gaan het hebben over medicamenteuze behandeling, epilepsiechirurgie, ketogeen dieet en neuromodulatie (NVS en DBS).
Deze sessie bestaat uit 2 delen die behandeld worden in ronde 1 en 2.

Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) versus Epileptische aanvallen
Voor gevorderd
Aanvallen kunnen een epileptische van aard zijn, maar kunnen ook Psychogeen Niet epileptisch zijn. Dit is in de praktijk vaak moeilijk te onderscheiden, terwijl dit onderscheid wel heel belangrijk is voor de behandeling en het handelen. Tijdens deze sessie gaan we in op de classificatie, diagnose en behandeling van PNEA versus epilepsie m.b.v. videomateriaal.

Anatomie, fysiologie en medicamenteuze behandeling van epilepsie
Voor gevorderd.
Wat gebeurt er in de hersenen bij het ontstaan van een epileptische aanval en hoe werken medicijnen? U zult meer kennis krijgen over de anatomie en de fysiologie van de hersenen bij het krijgen en ontstaan van een epileptische aanval en het werkingsmechanisme van anti-epileptica. Welke medicijnen wanneer worden voorgeschreven worden m.b.v. de Vastgestelde Richtlijn Epilepsie besproken.

Hoe te handelen bij aanvallen
Voor beginnend en gevorderd
Eerste Hulp Bij Aanvallen, de do’s en dont’s worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgewerkt. U wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de juiste aanpak bij verschillende aanvalstypen. Ook komt het toedienen van noodmedicatie (= couperen) aan bod, het belang van een goed handelingsschema en concrete afspraken wie, wat, wanneer moet doen. Een actieve workshop.

Ronde 2 (middag)

Verschillende behandelmogelijkheden (1 onderwerp verdeeld over ronde 1 en 2)
Voor beginnend en gevorderd
Epileptische aanvallen zijn over het algemeen goed te behandelen met medicijnen. Maar wat als medicijnen niet voldoende werken? Tijdens deze sessie gaan we in op de verschillende behandelmogelijkheden voor mensen met epilepsie. We gaan het hebben over medicamenteuze behandeling, epilepsiechirurgie, ketogeen dieet en neuromodulatie (NVS en DBS).
Deze sessie bestaat uit 2 delen die behandeld worden in ronde 1 en 2.

Aanvallen ontrafelen
Voor beginnend en gevorderd
Tijdens deze workshop wordt aan de hand van videomateriaal en het maken van aanvalsbeschrijvingen gewerkt aan het ontrafelen en classificeren van aanvallen. Het ontrafelen en classificeren van aanvallen bepaald uiteindelijk het handelen tijdens en na een aanval. Het observeren is meer dan kijken en een aanval objectief beschrijven is een uitdagende klus.

Epilepsiesyndromen (bij kinderen
Voor gevorderd
In deze lezing wordt ingegaan op het begrip epilepsiesyndromen, de diversiteit aan syndromen die er bestaan, de inhoud daarvan en het belang om een epilepsiesyndroom te herkennen. Dit is namelijk niet alleen van belang voor een medische behandeling, ook andere zorgverleners kunnen hun zorg optimaliseren als ze weten dat er sprake is van een specifiek epilepsiesyndroom.

Anatomie, fysiologie en medicamenteuze behandeling van epilepsie
Voor gevorderd
Wat gebeurt er in de hersenen bij het ontstaan van een epileptische aanval en hoe werken medicijnen? U zult meer kennis krijgen over de anatomie en de fysiologie van de hersenen bij het krijgen en ontstaan van een epileptische aanval en het werkingsmechanisme van anti-epileptica. Welke medicijnen wanneer worden voorgeschreven worden m.b.v. de Vastgestelde Richtlijn Epilepsie besproken.

Ronde 3 (middag)

Hoe te handelen bij aanvallen
Voor beginnend en gevorderd
Eerste Hulp Bij Aanvallen, de do’s en dont’s worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgewerkt. U wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de juiste aanpak bij verschillende aanvalstypen. Ook komt het toedienen van noodmedicatie (= couperen) aan bod, het belang van een goed handelingsschema en concrete afspraken wie, wat, wanneer moet doen. Een actieve workshop.

Aanvallen ontrafelen
Voor beginnend en gevorderd
Tijdens deze workshop wordt aan de hand van videomateriaal en het maken van aanvalsbeschrijvingen gewerkt aan het ontrafelen en classificeren van aanvallen. Het ontrafelen en classificeren van aanvallen bepaald uiteindelijk het handelen tijdens en na een aanval. Het observeren is meer dan kijken en een aanval objectief beschrijven is een uitdagende klus.

Epilepsiesyndromen (bij kinderen)
Voor gevorderd
In deze lezing wordt ingegaan op het begrip epilepsiesyndromen, de diversiteit aan syndromen die er bestaan, de inhoud daarvan en het belang om een epilepsiesyndroom te herkennen. Dit is namelijk niet alleen van belang voor een medische behandeling, ook andere zorgverleners kunnen hun zorg optimaliseren als ze weten dat er sprake is van een specifiek epilepsiesyndroom.

Psychogene Niet Epileptische Aanvallen (PNEA) versus Epileptische aanvallen
Voor gevorderd
Aanvallen kunnen een epileptische van aard zijn, maar kunnen ook Psychogeen Niet epileptisch zijn. Dit is in de praktijk vaak moeilijk te onderscheiden, terwijl dit onderscheid wel heel belangrijk is voor de behandeling en het handelen. Tijdens deze sessie gaan we in op de classificatie, diagnose en behandeling van PNEA versus epilepsie m.b.v. videomateriaal.