Nascholingsdag Epilepsie­zorgverleners

13 oktober 2022 - Hoevelaken

Indeling van de dag

Het ochtendprogramma bestaat uit een verdiepende sessie met betrekking tot één van de volgende doelgroepen: kinderen, volwassenen of mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze sessies wordt middels casuïstiek ingegaan op aanvalsclassificatie, -observatie en eerste hulp bij aanvallen bij deze doelgroepen. Er is ruim de tijd om met behulp van diverse werkvormen de diepte in te gaan en de zorg rondom epilepsie bij deze doelgroepen nader te leren kennen.

Het middagprogramma wordt gevormd door 2 rondes met lezingen en workshops, waarbij er keuze is uit meerdere onderwerpen die doelgroep overstijgend zijn. Hierdoor krijgt u de kans om uw kennis op het gebied van epilepsie te verbreden.

Men dient bij aanmelding voorkeur voor de sessies in het ochtend- en middagprogramma op te geven.

09.00 uur — Ontvangst en registratie
09.30 uur — Ochtendprogramma (meer info onder het programma)
10.45 uur — Koffiepauze
11.00 uur — Hervatting ochtendprogramma(meer info onder het programma)
12.15 uur — Lunch
13.00 uur — Middagprogramma - Ronde 1 (meer info onder het programma)
14.15 uur — Pauze
14.30 uur — Middagprogramma - Ronde 2 (meer info onder het programma)
15.45 uur — Afsluiting

Ochtendprogramma

Aanvalsclassificatie, observatie en eerste hulp bij aanvallen bij KINDEREN met epilepsie

Spreker: Jeske Nelissen, verpleegkundig specialist MUMC
Spreker: Nicole Damen, verpleegkundig specialist ETZ
Epilepsie bij kinderen heeft zijn eigen kenmerken en aandachtspunten, de juiste diagnostiek is noodzakelijk om tot een diagnose te komen volgens de actuele classificatie. De juiste behandeling is er één op maat. Eerste Hulp Bij Aanvallen en het toedienen van noodmedicatie zijn onderwerpen die bij de zorg voor kinderen met epilepsie speciale aandacht verdienen. Het hebben van epilepsie, de gevolgen daarvan en daarmee opgroeien is niet altijd gemakkelijk en doe je niet alleen. Ook hierbij spelen zorgverleners een belangrijke rol voor kinderen en hun ouders.

Aanvalsclassificatie, observatie en eerste hulp bij aanvallen bij mensen met een VERSTANDELIJKE BEPERKING en epilepsie

Spreker: Karin Schlepers, verpleegkundig specialist Sherpa
Spreker: Joke Wietsma, verpleegkundig specialist SEIN
Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het hebben van epilepsie kan invloed hebben op het leervermogen en de cognitieve ontwikkeling. Er wordt ook steeds meer bekend over de samenhang tussen epilepsie en een verstandelijke beperking.
De diagnostiek is op zich niet anders dan bij mensen zonder verstandelijke beperking, maar behoeft wel extra aandacht. Ook de behandeling is volgens de Richtlijn Epilepsie in de basis hetzelfde. Echter, de praktijk brengt knelpunten én mogelijkheden met zich mee. Eerste Hulp Bij Aanvallen en het toedienen van noodmedicatie zijn onderwerpen die speciale aandacht verdienen.

Aanvalsclassificatie, observatie en eerste hulp bij aanvallen bij VOLWASSENEN met epilepsie

Spreker: Inge Brummelhuis, verpleegkundig specialist SEIN
Spreker: Anja Jacobs, verpleegkundig specialist SEIN
Ook op volwassen leeftijd kan epilepsie ontstaan. Diagnostiek naar de aard van de aanvallen en de oorzaak van de epilepsie zijn dan van groot belang, evenals het vinden van een juiste behandelmethode. De epilepsie kan gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de persoon met epilepsie en zijn omgeving, juist als het leven al gevormd is op volwassen leeftijd. Rijongeschiktheid, arbeid en relaties zijn belangrijke thema’s. Eerste Hulp Bij Aanvallen en het toedienen van noodmedicatie zijn onderwerpen die aandacht verdienen.


Middagprogramma ronde 1

Niet medicamenteuze behandelmogelijkheden
Spreker: Janine Ophorst, verpleegkundig specialist UMCU
Epileptische aanvallen zijn over het algemeen goed te behandelen met medicijnen. Maar wat als medicijnen niet voldoende werken? Tijdens deze sessie gaan we in op de verschillende behandelmogelijkheden voor mensen met epilepsie. We gaan het hebben over epilepsiechirurgie en neuromodulatie (NVS en DBS)

Aanvalsdetectie
Spreker: Inge Brummelhuis, verpleegkundig specialist SEIN
Aanvallen kunnen op alle momenten van de dag optreden. Soms is er iemand bij, maar vaker niet. Toch kan het belangrijk zijn om juist op die momenten wel gealarmeerd te worden. Onder aanvalsdetectie wordt technische apparatuur verstaan die kan helpen om aanvallen op te merken en alarm te slaan. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het belang, doel en werkwijze van aanvalsdetectie.

EHBA en couperen
Spreker: Anja Jacobs, verpleegkundig specialist SEIN
Eerste Hulp Bij Aanvallen, de do’s en dont’s worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgewerkt. U wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de juiste aanpak bij verschillende aanvalstypen. Ook komt het toedienen van noodmedicatie (= couperen) aan bod, het belang van een goed handelingsschema en concrete afspraken wie, wat, wanneer moet doen. Een actieve workshop.

Provocerende factoren, risico’s en veiligheid
Spreker: Jeske Nelissen, verpleegkundig specialist MUMC
Spreker: Nicole Damen, verpleegkundig specialist ETZ
Het kennen van provocerende factoren en risico’s zijn belangrijk voor het maken van bepaalde keuzes in de behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Tijdens deze sessie neemt de spreker u mee in de bekende provocerende factoren, wordt er extra aandacht besteed aan SUDEP en veiligheid. Welke afwegingen maak je betreft kwaliteit van leven en risico’s?

Middagprogramma ronde 2

Epilepsiesyndromen (bij kinderen)
Spreker: Marijke van Hees, epilepsieconsulent UMCU
Spreker: Bertha Smallenbroek, epilepsieconsulent BKZ en UMCG
In deze lezing wordt ingegaan op het begrip epilepsiesyndromen, de diversiteit aan syndromen die er bestaan, de inhoud daarvan en het belang om een epilepsiesyndroom te herkennen. Dit is namelijk niet alleen van belang voor een medische behandeling, ook andere zorgverleners kunnen hun zorg optimaliseren als ze weten dat er sprake is van een specifiek epilepsiesyndroom.

Behandeling met medicijnen: feiten en fabels
Spreker: Annette Hospes, verpleegkundig specialist Amsterdam UMC
Epileptische aanvallen zijn over het algemeen goed te behandelen met medicijnen. Ongeveer 70% van de mensen met epilepsie raakt aanvalsvrij. Niet ieder medicijn is geschikt. Waar moet rekening mee gehouden worden bij het voorschrijven van medicijnen? We nemen je mee in enkele feiten en fabels over anti-epileptica.

EHBA en couperen
Spreker: Anja Jacobs, verpleegkundig specialist SEIN
Eerste Hulp Bij Aanvallen, de do’s en dont’s worden aan de hand van concrete voorbeelden uitgewerkt. U wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de juiste aanpak bij verschillende aanvalstypen. Ook komt het toedienen van noodmedicatie (= couperen) aan bod, het belang van een goed handelingsschema en concrete afspraken wie, wat, wanneer moet doen. Een actieve workshop.

Provocerende factoren, risico’s en veiligheid
Spreker: Jeske Nelissen, verpleegkundig specialist MUMC
Spreker: Nicole Damen, verpleegkundig specialist ETZ
Het kennen van provocerende factoren en risico’s zijn belangrijk voor het maken van bepaalde keuzes in de behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Tijdens deze sessie neemt de spreker u mee in de bekende provocerende factoren, wordt er extra aandacht besteed aan SUDEP en veiligheid. Welke afwegingen maak je betreft kwaliteit van leven en risico’s?


Sprekers

Inge Brummelhuis verpleegkundig specialist SEIN
Nicole Damen verpleegkundig specialist ETZ
Marijke van Hees epilepsieconsulent UMCU
Annette Hospes verpleegkundig specialist Amsterdam UMC
Anja Jacobs verpleegkundig specialist SEIN
Jeske Nelissen verpleegkundig specialist MUMC
Janine Ophorst verpleegkundig specialist UMCU
Karin Schlepers verpleegkundig specialist Sherpa
Bertha Smallenbroek epilepsieconsulent BKZ
Joke Wietsma verpleegkundig specialist SEIN