Nascholingsdag Epilepsie­zorgverleners

4 juni 2021 - Hoevelaken


Op 4 juni 2021 vindt in De Klepperman in Hoevelaken voor de elfde maal een nascholingsdag plaats voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere epilepsiezorgverleners onder auspiciën van de Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland (SepiON) i.s.m. het Netwerk Epilepsiezorg (NEZ). De scholing wordt ondersteund door V&VN Neuro & Revalidatie, Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).

Om een programma te kunnen aanbieden dat voor zoveel mogelijk epilepsiezorgverleners in hun behoefte voorziet, is gekozen voor een opzet waarbij zowel rekening wordt gehouden met de specifieke doelgroepen die de epilepsiezorgverlener in de dagelijkse praktijk ziet, als de hoeveelheid ervaring en kennis van de deelnemers.

Dit doen we door een programma aan te bieden met in de ochtend de keuze uit 3 doelgroep sessies: kinderen, volwassenen of mensen met een verstandelijke beperking. Aansluitend zijn er drie workshopblokken van 1¼ uur met telkens 4 doelgroep overstijgende onderwerpen waaruit deelnemers zelf een keuze kunnen maken. Hierbij is er in elk workshopblok telkens één sessie die met name geschikt is voor de beginnende epilepsiezorgverlener.

Doelgroep

De Nascholing Epilepsie richt zich op verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en anders opgeleide hulpverleners in de zorg, het onderwijs of met affiniteit voor mensen met epilepsie. Alle zorgverleners die in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met mensen met epilepsie, in de verstandelijk gehandicaptenzorg, op neurologie- of kinderafdelingen, in verpleeghuizen, in de thuiszorg, in het speciaal onderwijs, in epilepsiecentra of gespecialiseerde instellingen enzovoorts, zijn dan ook van harte welkom.


Accreditatie

Voor deze nascholingsdag wordt accreditatie aangevraagd bij: